angles.jpgcaste.jpg


STILUS Corrector
STILUS és un corrector ortogràfic, gramatical i d’estil de qualitat per a textos en castellà, francès i anglès desenvolupat per Daedalus. STILUS permet revisar qualsevol text escrit en qualsevol dels idiomes mencionats, sigui un document de qualsevol processador de textos o una pàgina web, i obtenir un informe detallat i precís amb els errors ortogràfics, gramaticals i d’estil comesos.