caste.jpgangles.jpg

logo.pngDaedalus

Daedalus és una empresa centrada en la investigació, el desenvolupament, la innovació i la transferència de tecnologia en el sector de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC). L’activitat de Daedalus gira entorn a les tecnologies de la recerca, les tecnologies del llenguatge –que permet comprovar una forma automàtica la qualitat lingüística de textos–, i la gestió avançada de coneixements. Pàgina de Daedalus

  • STILUS Corrector
    Eina multi idioma que empra tecnologia de Processament del Llenguatge Natural per realitzar la revisió ortogràfica, gramatical i d'estil dels seus textos, oferir suggeriments precises i actualitzades i donar explicacions didàctiques. Millori la seva domini de l'espanyol, l'anglès i el francès, i augmenti la seva productivitat en la revisió de textos sense renunciar al control dels canvis.


  • STILUS Traductor
    El seu funcionament es basa en diccionaris de traducció unidireccionals (és a dir, hi ha un per cada parell de llengües i sentit de traducció) que contenen informació de traducció de formes. A més, en els idiomes que els suportin, inclouen flexió de gènere, nombre i cas (per exemple, per al castellà, permeten traduir singulars / plurals i masculins / femenins). Actualment estan disponibles els mòduls de traducció uni i bidireccionals entre castellà / espanyol i totes les llengües cooficials (vernacles) d'Espanya (català / valencià, euskera i gallec), així com amb les llengües: anglès, francès, alemany, italià i àrab