angles.jpgcaste.jpg

larousse-797177.jpg
Larousse.com
Pàgina de l'editorial Larousse on podem consultar gratuïtament els següents diccionaris: un Dictionnaire de français, un Dictionnaire des synonymes et contraires, un Dictionnaire des expressions, un Dictionnaire des homonymes, un Dictionnaire des citations, i totes les conjugacions.

 • Llengües
  A més, compta amb una gran varietat de diccionaris bilingües des de les següents llengües:
  • Des d'espanyol: espanyol-francès, espanyol-anglès, espanyol-alemany.
  • Des de francès: francès-anglès, francès-espanyol, francès-alemany, francès-italià, francès-àrab i francès-xinès.
  • Des d'anglès: anglès-francès,anglès- alemany, anglès-espanyol i anglès-italià.
  • Des d'italià: italià-anglès, italià-alemany, italià-espanyol, italià-francès.
  • Des d'alemany: alemany-francès, alemany-anglès, alemany-espanyol i alemany-italià.


Versió escrita: Diccionari bilingüe Francès-EspanyolÉs un dels principals diccionaris bilingües francès-espanyol de les Edicions Larousse. Conté més de 100.000 paraules i locucions i compta amb 130.000 traduccions per il·lustrar cada significat d'una paraula. Alhora, inclou la pronunciació de 50.000 paraules i nombrosos proverbis i expressions idiomàtiques. A més, inclou també taules completes de conjugació de verbs i un hipertext sobre totes les paraules.

 • Llengües:
  Francès i espanyol.


 • Preu:
  54€.