rae.jpgDiccionari que norma la llengua espanyola i és elaborat i editat per la Real Academia Española. La seva primera edició es data en 1780, sent la vintena segona la seva última edició l'any 2011.
Llengües:
Espanyol.
Preu:
90,90€ (dos volums).
Comentaris:
En la web de la RAE (http://www.rae.es/rae.html) també podem dur a terme la cerca de la definició de qualsevol paraula registrada en el Diccionari de la Real Acadèmia Espanyola.