angles.jpgcaste.jpgDiccionari Larousse - Francès
Informació tant de la versió escrita, com dels diferents diccionaris disponibles en línia editats per Larousse.

Diccionari Oxford - Anglès
Informació del diccionari Oxford.

Diccionari de la Real Academia Española - Castellà
Informació de la versió escrita del diccionari de la Real Academia Española i enllaç de la web.