angles.jpgcaste.jpgLlibre d'estil interinstitucional
Obra disponible en vint-i-tres llengües, que té per objectiu és convertir-se en l’eina de referencia de tots els documents escrits per la totalitat d’òrgans i organismes de la Unió Europea, tenint en compte la perspectiva de multilingüisme de les institucions que exigeix que els texts en totes les llengües oficials siguin comparables, a l’hora que es respecta el caràcter específic de cada llengua.